Gb / Ges Ukulele Chords

Bariton Ukulele D-G-B-E Tuning

Gb ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGb ukulele chord dgbe 1 - www.UkuleleWeb.comGb6 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGb75 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.com
Gb7b5 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGb7no5 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGb7sus2 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGb7sus4 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.com
Gb7 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGb9 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbadd9 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbaug47 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.com
Gbdim7 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbdim ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbm7 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbm ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.com
Gbm6 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbm7b5 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbm7no5 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbm7 ukulele chord dgbe 1 - www.UkuleleWeb.com
Gbm9 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbmadd9 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbmaj7 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbmaj9 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.com
Gbm ukulele chord dgbe 1 - www.UkuleleWeb.comGbsus2 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.comGbsus4 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.com

Gbmmaj7 ukulele chord dgbe - www.UkuleleWeb.com